ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ 04.05 đến 14.05.2017: Mời các UEHer đăng nhập vào hệ thống tracnghiem.ueh.edu.vn để tham gia Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2017.


Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013)