ĐĂNG NHẬP

[Các đợt thi hiện tại đang diễn ra: Kiểm tra RLĐV phần nhận thức - Học kỳ CUỐI năm 2014.]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   

Từ ngày 24/11/2014 đến 24h00 ngày 22/12/2014: Tất cả đoàn viên khóa 37, 38, 39 và 40 thực hiện kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ CUỐI năm 2014.

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013).