ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ 07.02 đến 20.02.2017: Đoàn viên K42 thuộc Viện Đào tạo quốc tế ISB đăng nhập và thực hiện Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ cuối năm 2016.

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013)