ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ ngày 08/4 đến 24h00 ngày 11/5/2015: Đoàn viên tham gia thi  Kiểm tra rèn luyện nhận thức đoàn viên học kỳ đầu năm 2015

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013).