ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ ngày 28/02 đến 24h00 ngày 15/3/2015: Mời các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên UEH đăng nhập vào tracnghiem.youth.ueh.edu.vn để tham gia bình chọn trực tuyến "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2014 của UEH"

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013).