ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Từ 06.04 đến 19.04.2017: Mời các UEHer đăng nhập vào hệ thống tracnghiem.ueh.edu.vn để tham gia bình chọn trực tuyến danh hiệu:

"CÁN BỘ ĐOÀN - HỘI TIÊU BIỂU UEH NĂM 2016"

Lưu ý: Tên đăng nhập là MSSV, mật khẩu là mật khẩu trang www.online.ueh.edu.vn của sinh viên. Trường hợp quên mật khẩu, vui lòng liên lạc Phòng Quản lý đào tạo - Công tác sinh viên (A.013)