ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Kể từ ngày 12/3/2014, tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu là mật khẩu trên trang online.ueh.edu.vn của sinh viên. Sinh viên không thể đổi mật khẩu ở đây, trường hợp quên mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu vui lòng liên lạc với phòng QLĐT/CTSV. [Ban CNTT Đoàn Trường]
Cuộc Thi " Tìm Hiểu Biển Đảo Quê Hương " do khoa Tài Chính tổ chức 
Thời gian: từ lúc 00:00 giờ ngày 23/8/2014 đến 24:00 giờ ngày 24/8/2014
Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với Anh Duy: 01266900111 hoặc Thế Bảo : 01269.310.139
Mỗi thí sinh có 1 lượt thi, 4 đội thi có điểm cao nhất sẽ được vào vòng trong
Chúc các bạn thi tốt.