ĐĂNG NHẬP

[Hệ thống hiện không có đợt thi nào]


 
Tên đăng nhâp:
Mật khẩu:
 
 
   
Kể từ ngày 12/3/2014, tên đăng nhập là mã số sinh viên, mật khẩu là mật khẩu trên trang online.ueh.edu.vn của sinh viên. Sinh viên không thể đổi mật khẩu ở đây, trường hợp quên mật khẩu hoặc thay đổi mật khẩu vui lòng liên lạc với phòng QLĐT/CTSV. [Ban CNTT Đoàn Trường]
Từ ngày 03/3 đến hết ngày 16/3/2014: Mời các bạn đoàn viên, hội viên, sinh viên UEH đăng nhập vào tracnghiem.youth.ueh.edu.vn để tham gia bình chọn trực tuyến "Cán bộ Đoàn - Hội tiêu biểu nhất năm 2013 của UEH"